(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Bond-It™

System wiążący czwartej generacji

 

Bond-It jest to system łączący czwartej generacji stosowany w technice totalnego wytrawiania. Znakomicie wiąże ze szkliwem, zębiną, kompozytem, porcelaną, metalami, amalgamatem. Może być stosowany wraz z materiałami polimeryzowanymi światłem jak chemoutwardzalnymi.

 

 

WIĄZANIE ZE SZKLIWEM I ZĘBINĄ

 1. Wytrawić opracowywane szkliwo i dentynę. Starannie wypłukać. Usunąć wodę, stosując przez dwie sekundy strumień powietrza lub osuszać gazikiem. Pozostawić powierzchnię wilgotną. Nie przesuszać.
 2. Zmieszać równe ilości primerów A i B. Nakładać 5 warstw, aby osiągnąć połysk. Nałożyć dodatkowe warstwy jeśli trzeba.
  Suszyć dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy.
 3. Nałożyć żywicę Bond-It™ LC. Cienko rozprowadzić strumieniem powietrza. Utwardzać światłem przez 10 sekund.
  W przypadku podwójnego utwardzania: Zmieszać i nałożyć równe części światłoutwardzalnej żywicy Bond-It™ oraz podwójnie utwardzanego aktywatora. Powierzchnia może być utwardzona światłem lub można poczekać, aż zostanie utwardzona chemicznie.


WIĄZANIE AMALGAMATU ZE STRUKTURĄ ZĘBA

 1. Wytrawić opracowane szkliwo i dentynę, jak pokazano na karcie. Starannie wypłukać. Usunąć nadmiar, stosując przez dwie sekundy strumień powietrza lub osuszać ligniną. Pozostawić powierzchnię wilgotną.
 2. Zmieszać równe ilość primerów A i B. Nakładać 5 warstw, aby osiągnąć połysk. Suszyć dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy.
 3. Przygotuj amalgamat.
 4. Zmieszać i nałożyć równe części światłoutwardzalnej żywicy Bond-It™ oraz podwójnie utwardzanego aktywatora.
 5. Nałożyć amalgamat natychmiast po nałożeniu żywicy.


WIĄZANIE METALOWYCH KORON, WKŁADÓW DO STRUKTURY ZĘBA

 1. Wypiaskować metalowe powierzchnie. Wyczyścić w myjce ultradźwiękowej.
 2. Wytrawić opracowane szkliwo i dentynę. Wypłucz. Usunąć nadmiar wody, stosując przez dwie sekundy strumień powietrza lub osuszać gazikiem. Pozostawić powierzchnię wilgotną.
 3. Zmieszać równe ilość primerów A i B. Nakładać 5 warstw na wytrawioną powierzchnię, aby osiągnąć połysk. Suszyć dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy.
 4. Nakładać dwie kolejne warstwy mieszaniny primerów A/B do wewnątrz metalowej korony lub wokół metalowego wkładu. Suszyć strumieniem powietrza.
 5. Nakładać cement Cement-It™ Universal C&B™ bezpośrednio na koronę lub wkład i natychmiast założyć.


CZĘSTE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PROCESU WIĄZANIA
 

P. Jak silnego kwasu powinno się użyć do całkowitego wytrawienia zębiny/szkliwa?
O. Zestaw Bond-It został zaprojektowany tak, aby dawać jak największą elastyczność w procedurze wytrawiania. Jeśli wolisz mniej stężony roztwór, wybierz kwas 10%. Jeśli tylko czas kontaktu jest właściwy, twoja technika wytrawiania nie będzie mieć wpływu na siłę wiązania.

 

P. Ile warstw primerów A i B muszę nałożyć, aby uzyskać połysk powierzchni?
O. Zalecamy 5 warstw, aby zapewnić całkowite pokrycie dentyny primerem A i B. Jeśli po nałożeniu 5 warstw nie pojawi się połysk, proszę nakładać kolejne warstwy, aż się pojawi.

 

P. Czy Bond-It jest kompatybilny ze wszystkimi innymi markami kompozytów?
O. Tak

 

P. Czy mogę nakładać Primer A i B na wytrawione szkliwo?
O. Tak
 

P. Czy w czasie wiązania amalgamatu ze strukturą zęba, mam czekać, aż najpierw utwardzi się żywica adhezyjna?
O. Nie. Nakładać mieszaninę żywicy utwardzanej światłem oraz podwójnie utwardzanego aktywatora na wytrawioną zębinę i nakładać oraz kondensować amalgamat bezzwłocznie. Aby zapewnić odpowiednią koordynację w czasie, przed nałożeniem żywicy zacząć rozcieranie.

 

P. Czy używając Bond-It mogę związać kompozyt z istniejącym amalgamatem?
O. Tak. Nadaj szorstkość powierzchni amalgamatu i ją oczyść. Wytrawiaj kwasem szkliwo, tam, gdzie to znajduje zastosowanie. Pokryj amalgamat mieszaniną primerów A i B. Wysusz. Nałóż żywicę Bond-It oraz aktywator i utwardzaj światłem. Dodaj kompozyt i utwardzaj jak zwykle.