(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Cera-Fina

Drobnoziarnista, bezwęglowa masa osłaniająca do odlewów z wysokotopliwych stopów (fosfatowa).

Mieszanie:

Proporcja płyn/proszek :

14.5 ml/ 60 g

21.5 ml/ 90 g

24.0 ml/ 100 g

 

 • wypłukać naczynie wodą, strząsnąć nadmiar
 • wlać odmierzony płyn do naczynia, dodać odważony proszek
 • wymieszać ręcznie przez 20 sekund
 • wymieszać mechanicznie, próżniowo przy niskiej prędkości obrotowej
  (350-450 obr/min) przez 60 – 90 sekund
 • odstawić do związania na minimum 11/z godziny, dla dużych, bezpierścieniowych odlewów na minimum 2 godziny

 

Wygrzewanie:

Dla odlewania modelu z wosku:

 • umieścić pierścień w piecu o temp. pokojowej, podnieść temperaturę do 430°C
  z szybkością 8°C/min
 • utrzymać przez 30 minut
 • podnieść temperaturę do temp. maksymalnej z szybkością 14°C/min
 • utrzymać przez 30 minut

 

Dla modeli plastikowych, dużych mostów z wosku, dużych odlewów bezpierścieniowych, lub precyzyjnych zamków:

 • umieścić formę w piecu o temperaturze pokojowej, podnieść temperaturę do 430°C/min z szybkością 4°C/min
 • utrzymać przez 30 do 60 minut
 • podnieść temperaturę do temp. maksymalnej z szybkością 7°C/min (dla Rexillium do 870°C)
 • utrzymać przez 30 minut

 

Odlewanie:

 • odlewać stop wykorzystując palnik tlenowy lub urządzenie indukcyjne zgodnie
  z instrukcją producenta stopu
 • oczyścić odlew piaskując tlenkiem aluminium (50-60 mikronów)

 

Uwaga:

 • używać oddzielnych naczyń dla mas gipsowych i fosfatowych
 • dla uzyskania najlepszych rezultatów przechowywać płyn i proszek w temperaturze pokojowej - ok 23°C
 • dla form bezpierścieniowych, większych niż 270 g nie należy używać stężenia płynu powyżej 75%

 

Zalecane stężenie płynu:

Stop Stężenie płynu Temperatura wygrzewania

Chrom-kobalt 100% 870°C-900°C

Nikiel-beryl 75-100% 815°C-870°C

Pallad (2-8% złota) 10-15% 700"C - 870°C

Srebro-pallad 75% 760°C-815°C

Złoto (pod ceramikę -min 45%) 50 - 75% 700°C - 815°C

Złoto (pod C&B kompozyt) 50% 575°C - 700°C

 

Własności fizyczne:

stosunek płyn*/proszek 24 ml/100 g

czas przygotowania 8-10 minut

rozszerzalność wiązania 0.25%

rozszerzalność termiczna 1.05%

Odporność na ściskanie 600 psi (4 MPa)

 

*sugerowane stężenie płynu to 75% (3 części płynu na 1 część wody)