(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Harmony NOWOŚĆ

Masa winylo-polisiloksanowa

 

 • Specjalnie zaprojektowana, by zapewnić bardzo precyzyjne wyciski
 • Matowy wygląd, który ułatwia szybką ocenę wycisku i ewentualną korektę
 • Wysoka odporność na ściskanie
 • Stabilność wymiarów < 0,2 %
 • Tiksotropowa

 

 

          

           

 

 

 

       

 

 

Instrukcja użycia

 1.  Zdjąć nakrętkę zamykającą kartridż i sprawdzić drożność obu otworów.
 2. Włożyć kartridż do pistoletu.
 3. Jeśli używamy kartridż po raz pierwszy należy poprzez wyciśnięcie małej ilości masy sprawdzić czy dozowane są równe ilości masy. Wyciśniętą masę wyrzucić.
 4. Założyć odpowiednie mieszadełko i końcówkę.

 

Pobieranie wycisku

Technika dwuwarstowowa jednoczasowa

Zalecane materiały: HPN-600 i  HM-100

 

 1. Delikatnie wyjąć nić retrakcyjną lub spłukać resztki materiału retrakcyjnego. Wysuszyć. 
 2. Przygotować I warstę masy putty poprzez mieszanie ręczne w proporcji 50/50 bazy i katalizatora . Nałożyć gotową masę na perforowaną łyżkę.
 3. Osuszyć preparację i nałożyć II warstwę masy o niższej lepkości. 
 4. Upewnić się, że nakładanie II warstwy i mieszanie I warstwy następuje w tym samym czasie.
 5. Należy uważać, żeby nie przekroczyć czasu pracy mas, co pozwoli zapobiec niedokładnościom wycisku lub niemożności jego wykonania.
 6. Należy wolno wprowadzić łyżkę do jamy ustnej i pobrać wycisk, nie poruszając łyżką w trakcie. 
 7. Zaczekać, aż materiał całkowicie zwiąże i wyjąć łyżkę  z jamy ustnej.
 8. Umyć łyżkę pod wodą i spryskać płynem dezynfekcyjnym przed wysłaniem do laboratorium. Stosować się do zaleceń producenta płynu. 

 

 

Technika dwuwarstwowa dwuczasowa (tzw. „wash technique“)

Zalecane materiały: HPF-600 i HLF-100 lub HLN-100

 

 

 1. Przygotować I warstę masy putty poprzez mieszanie ręczne w proporcji 50/50 bazy i katalizatora . Nałożyć gotową masę na perforowaną łyżkę.
 2. Delikatnie wyjąć nić retrakcyjną lub spłukać resztki materiału retrakcyjnego. Wysuszyć. 
 3. Należy wolno wprowadzić łyżkę do jamy ustnej i pobrać wycisk, nie poruszając łyżką w trakcie. 
 4. Zaczekać, aż materiał całkowicie zwiąże i wyjąć łyżkę  z jamy ustnej.
 5. Usunąć podcienie i nadmiary masy w przestrzeniach międzyzębowych jeśli potrzeba. Można wykonać nacięcia na kanały odpływowe. 
 6. Oczyścić i wysuszyć wycisk, aby zapewnić jak najlepsze połączenie z drugą warstwą. 
 7. Nałożyć II warstwę bardziej rzadkiej masy na wycisk oraz na oczyszczone i osuszone spreparowane zęby. Najlepiej jak końcówka jest cały czas zanurzona w masie podczas nakładania, co zapobiega powstawaniu pęcherzyków.
 8. Ponownie należy umieścić łyżkę w jamie ustnej i nie poruszać nią. 
 9. Zaczekać, aż materiał całkowicie zwiąże i wyjąć łyżkę z jamy ustnej. 
 10. Umyć łyżkę pod wodą i spryskać płynem dezynfekcyjnym przed wysłaniem do laboratorium. Stosować się do zaleceń producenta płynu.