(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Peracam

Peracam ® - Wysokiej klasy bioceramiczna żywica kompozytowa do prac CAD/CAM

 

Dzięki odpowiedniej odporności na ścieranie Peracam® jest doskonałym i funkcjonalnym biomateriałem na podbudowy jak również na prace w pełnym kształcie. Materiał doskonale łączy się z kompozytem licującym, jeżeli praca wymaga korekt estetycznych.

 

Wskazania do stałych uzupełnień protetycznych

 • Korony i mosty 
 • Licówki i korony częściowe, inlay, onlay

 • Korony teleskopowe

 • Belki

 • Suprastruktury implantologiczne

 • Prace stosowane w leczeniu bruksizmu
 • Projektowanie konstrukcji

 

Poniżej podajemy minimalne wymiary , które muszą być przestrzegane w każdym jedno- lub wielopunktowym stałym wypełnieniu:

 •  Minimalna grubość ściany korony 0.6 mm

 •  Minimalna grubość powierzchni żującej (occlusally), 1.0 mm

 •  Minimalna grubość korony przy szyjce (cervically) 0.2 mm

 •  Połączenie w odcinku przednim, 10 mm2

 • Połączenie w odcinku tylnym, 15 mm2

​       

Frezowanie

 •  Peracam® może być użytkowany w każdym rodzaju frezarek. Obecnie posiadamy bloki o średnicy 98,5 mm i wysokości 16 mm i 20 mm.

 •  Zakres temperatur pracy dla Peracam®: 20° C - 25° C.

 •  Może być obrabiany na sucho lub na mokro .

 •  Narzędzia przypisane strategii muszą być odpowiednie dla żywic kompozytowych.

 •   Usunięcie konstrukcji z bloczka Peracam®: może być za pomocą węglików spiekanych.

 • Konektory łączące konstrukcję z blokiem powinny być usunięte bez nadmiernego nacisku ze strony operatora.

Wykończenie i polerowanie

 •  Używaj frezów z węglika spiekanego .

 •  Pracuj na niskich obrotach przy minimalnym docisku nie przegrzewając materiału.

 •  Polerowanie wstępne z wykorzystaniem Ceramident® oraz szczotek polerujących

  CeramiPreStar lub innych dostępnych w sprzedaży narzędzi.

 •  Polerowanie na wysoki połysk z wykorzystaniem tarcz polerskich oraz CeramidentStar lub

  innych dostępnych w sprzedaży produktów.

 •  Staranne polerowanie jest warunkiem zapobiegania gromadzenia się płytki nazębnej

 

Licowanie

page2image880

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni, Peracam® może być licowany z wykorzystaniemceramident® oraz wszystkich konwencjonalnych materiałów kompozytowych do licowania:

 •  Dokładnie oczyść i osusz powierzchnię.

 •  Zastosuj ceramiBonding (REF 7117)

 •   Licowanie z wykorzystaniem kompozytu Ceramident® lub konwencjonalnych materiałów kompozytowych do licowania

 • Ważne: konstrukcja powinna być tak przygotowana, aby licowanie przedsionkowe chroniło brzeg sieczny. Zalecana nadbudowa z Peracam®:

Cementowanie

Wszystkie obecnie stosowane cementy do uzupełnień tymczasowych i stałych.

 

Właściwości materiału

page2image5880page2image6040
 • Skład > 78 % wysokiej klasy bioceramiczna żywica kompozytowa 20% wypełniacze nieorganiczne

  < 2% pigmenty nieorganiczne
 • Moduł sprężystości 3,050 MPa

 • Wytrzymałość na zginanie. 72 MPa 

 • Twardość 196 MPa

 • Rozpuszczalność w wodzie 1.6 μg/mm3

 • Pozostałość monomeru. < 1.0%


 

 

 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania Peracam® przeczytaj stosowną Kartę Charakterystyki!
- Przetwarzaj Peracam® tylko przy prawidłowo funkcjonującym systemie odciągowym.
Należy pamiętać, że materiał może się przegrzać w wyniku nieprawidłowego frezowania oraz przy wykorzystaniu niewłaściwych frezów, szczotek polerujących oraz myjek parowych, któremogą doprowadzić do zniszczenia materiału.
Produkt ten został opracowany specjalnie do wyżej wymienionych zastosowań. Przetwarzać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego przegotowania i użytkowania. Nie wolno używaćuszkodzonych komponentów produktu.

 

Zasady użytkowania materiału

- Czyszczenie mechaniczne
Z wykorzystaniem ultradźwięków

 Czas trwania: w przybliżeniu 1 minuta

 Temperatura: maksymalnie 40 oC
Dodawanie środków czyszczących tylko przy ich najmniejszych stężeniach
Uwaga: - Unikanie czyszczenia parowego (zbyt wysoka temperatura oraz ciśnienie)

Unikanie stężonych alkoholi, acetonów, benzenu ( może prowadzić do powstawaniapęknięć ukrytych)

 

Przechowywanie

Przechowywać materiał w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci.

page2image20112page2image20272

 

Przeciwwskazania

Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna w związku z użytkowaniem Peracam® natychmiast zaprzestać używania.

 

Działania niepożądane

Jeżeli produkt jest prawidłowo użytkowany i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, działania niepożądane są bardzo mało prawdopodobne. Jednakże, reakcje układu odpornościowego (takie jak alergie) lub miejscowe parestezje nie mogą być całkowicie wykluczone. Jeżeli usłyszysz lub zostaniesz poinformowany o jakichkolwiek negatywnych skutkach – nawet o wątpliwym zaistnieniu – prosimy o natychmiastowe powiadomienie.

 

Przeciwwskazania / interakcje

Z racji różnego stopnia wrażliwości pacjentów, produkt nie może być stosowany u wszystkich lub używany tylko w ramach konkretnej kontroli u dentysty lub lekarza prowadzącego. Ogólnie znane reakcje krzyżowe lub interakcje z innymi materiałami już obecnymi w jamie ustnej pacjenta muszą być brane pod uwagę przez lekarza używającego produktu.