(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

FibreKleer™ 4X™

Wkłady z włókna szklanego

 

ZOBACZ FILM

 

Nowe wkłady FibreKleer 4X to idealna widoczność na zdjęciach rentgenowskich
- 400% Al

 

Wkłady z włókna szklanego FibreKleer 4X™ zbudowane są z podłużnie ułożonych włókien szklanych zatopionych w mocnej matrycy żywicznej, aby dostarczyć największej wytrzymałości i estetyki, która jest nieosiągalna przy tradycyjnych wkładach metalowych.

Wkłady FibreKleer 4X są widoczne na zdjęciach rtg tak jak 400% Al. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rozmiaru wiertła i wkładu - są oznaczone kolorami.

 

Dostępne w trzech kształtach:

 • równoległe z retencyjną główka (Parallel)
 • zwężające się w kierunku wierzchołka (Tapered)
 • w kształcie pnia palmy (Original)

pozwalają klinicystom wybrać właściwy kształt wkładu, najlepszy dla danego przypadku klinicznego.

 

Wskazania:

Zachowanie odbudowy zrębu w zębach leczonych endodontycznie, które mają minimum 2mm struktury koronowej zęba powyżej kości wyrostka

 

Czytaj artykuł The Dental Advisor

 

Podczas zastosowania wkładów FibreKleer™ 4X™ proszę przestrzegać następujących ważnych wskazówek:

 

 • Wkłady FibreKleer™ 4X™ są pre-silanizowane w celu zwiększenia adhezji do cementów kompozytowych i materiałów do odbudowy rdzenia.
 • Jeśli nie jest osiągalne 2mm koronowej struktury zęba powyżej kości wyrostka, należy rozważyć wydłużenie korony lub „wyżynanie ortodontyczne”, aby otrzymać odpowiednią obręcz.
 • W celu zminimalizowania nacisku na powierzchnię łączenia zrębu zęba i wkładu wewnątrz, linia kończąca lub brzeg preparacji powinny znajdować się na solidnej strukturze zęba, nie na odbudowie rdzenia.
 • Cementy żywiczne i materiały do odbudowy rdzenia osiągają najlepszy rezultat, gdy użyte są wraz z FibreKleer™ 4X™ Post System. Pentron Clinical poleca Cement-It™ Universal C&B™, Breeze™ , Build-It™ FR™ i Build-It™ Light Cure.
 • Wkłady FibreKleer™ 4X™ muszą być dezynfekowane. Może być używana zimna sterylizacja taka jak glutaraldehyd lub fenol. Po zdezynfekowaniu przed cementowaniem należy wkład dokładnie wypłukać i osuszyć. Wiertła FibreKleer™ i FibreKor™ muszą być sterylizowane w autoklawie.
 • Wkłady FibreKleer™ 4X™ muszą być odcinane wiertłami diamentowymi lub diamentowymi separatorami i zaleca się unikanie cięcia wiertłami węglowymi, ponieważ one mogą powodować rozszczepianie wkładu.
 • Cement może być nakładany do kanału przy użyciu narzędzia do wypełniania kanału w celu zapewnienia całkowitego uszczelnienia w kanale.
 • Użycie strzykawek samomieszających i mieszadełek wewnątrzustnych pomaga uniknąć zamknięcia pęcherzyków powietrza w cemencie pomiędzy powierzchnią korzenia i wkładu.
 • Jeśli potrzebne jest ponowne leczenie endodontyczne wkłady FibreKleer™ 4X™ mogą być usunięte nawiercając najpierw centralnie wiertłem - cienkim stożkiem diamentowym na środku wkładu na głębokość 2-3mm, a następnie odpowiednim rozmiarem wiertła FibreKleer™ lub FibreKor™. Zaleca się podczas usuwania wkładu częste wykonywanie radiogramów w celu zapewnienia, że wiertło porusza się w przestrzeni wkładu , co pomoże zapobiec perforacji korzenia.

 

Instrukcja stosowania FibreKleer™ 4X™

 

Preparacja kanału

 

 1. Aby zapewnić zachowanie jak największej ilości przyszyjkowej struktury zęba, wybierz wkład o średnicy nieco szerszej niż średnica wypełnionego kanału w okolicy szyjki zęba.
 2. Używając wiertła, określ głębokość preparacji pod wkład pozostawiając przynajmniej 4mm materiału wypełniającego - gutperki przy wierzchołku. Załóż gumowy ogranicznik na wiertło odpowiadający planowanej głębokości pod wkład. Wkład musi ciągnąć się 3-5mm dowierzchołkowo w stosunku do kości wyrostka zachowując 4mm (minimum) wypełnienia kanału przy wierzchołku.
 3. Użyj instrumentu grzejnego w celu usunięcia materiału wypełniającego do żądanej pod wkład głębokości.
 4. Używając wierteł FibreKleer™ lub FibreKor™ opracuj kanał tak, aby wkład idealnie pasował.
 5. Wypłucz kanał w celu usunięcia zanieczyszczeń i osusz powietrzem i sączkami papierowymi.
 6. Przymierz w kanale wkład FibreKleer™ o rozmiarze takim, w jakim użyte zostało ostatnie wiertło. Aby sprawdzić poprawność osadzenia wkładu można wykonać zdjęcie rtg.
 7. FibreKleer™ 4X™ Post muszą być przycinane separatorem lub wiertłem diamentowym końcówką turbinową z chłodzeniem wodnym. Obracaj wkład podczas odcinania w celu osiągnięcia gładkiej powierzchni cięcia. Aby zachować retencyjną główkę odcinanie wkładów FibreKleer™ 4X™ Parallel powinno być zrobione od strony dowierzchołkowej. Wkłady FibreKleer™ 4X™ Tapered powinny być odcinane od strony okluzyjnej w celu zachowania zwężenia wierzchołkowego.
 8. Oczyść wkład wycierając alkoholem i osusz wolnym od oleju powietrzem.

 

Cementowanie wkładów

 

— Jeśli jest preferowana technika totalnego trawienia:

 

 1. Wytraw kanał 37% kwasem fosforowym przez 20 sekund.
 2. Wypłucz kanał dokładnie i osusz używając sączków papierowych. Pozostaw zębinę nieco wilgotną.
 3. Nanieś Bond-1™ Primer/Adhesive do wnętrza kanału używajac strzykawki lub microbrusha. Jeśli użyty został microbrush, podwójna lub wielokrotna aplikacja jest wymagana. Delikatnie osusz kanał powietrzem wolnym od oleju i używając papierowych sączków usuń z kanału nadmiar żywicy. Nie naświetlaj . Zobacz proszę instrukcję użycia Bond-1™ Primer/Adhesive.
 4. Wprowadź cement Cement-It™ Universal C&B lub Build-It™ FR™ do wnętrza kanału przy użyciu narzędzia do wypełniania kanałów lub bezpośrednio samomieszajacym mieszadełkiem.
 5. Pokryj wkład cementem Cement-It™ Universal C&B™ lub Build-It™ FR™ i wprowadź wkład do wnętrza kanału lekko dociskając palcem, pozwalając aby nadmiar cement wypłynął. Usuń nadmiar cementu plastikowym instrumentem. Zobacz proszę czas pracy i wiązania cementu i materiału do odbudowy zrębu w instrukcjach użycia tych materiałów.

 

— Jeśli preferowana jest technika samotrawienia:

 1. Wprowadź samotrawiacy cement Breeze™ do przygotowanego pod wkład kanału używajac samomieszajacych mieszadełek wewnątrzustnych.
 2. Pokryj wkład cementem Breeze i wprowadź wkład do wnętrza kanału lekko dociskając palcem, pozwalając aby nadmiar cement wypłynął. Usuń nadmiar cementu plastikowym instrumentem. Zobacz proszę czas pracy i wiązania cementu Breeze w instrukcji użycia. Zwróć uwagę na czas potrzebny na samotrawienie.
 3. Zainicjuj światłem wiązanie podwójnie wiążącego cementu lub materiału do odbudowy zrębu naświetlając od góry przez 10 sekund. Zobacz czas pracy i wiązania w instrukcjach użycia Breeze™, Cement-It™ Universal C&Blub Build-It™ FR™ .
 4. Używając kształtki lub formówki Build-It® Core Forms, wykonaj odbudowę zrębu materiałem dualnym Build-It™ FR™ lub światłoutwardzalnym Build-It™ Light Cure
 5. Używając wierteł diamentowych i węglowych, ukształtuj utwardzony materiał do odbudowy zrębu tak, jak wymaga tego końcowa odbudowa.

 

Przeciwwskazania:

 • Wkłady FibreKleer™ 4X™ są przeciwwskazane w zębach z mniej niż 2mm struktury korony powyżej kości wyrostka
 • Przeciwwskazane jest cementowanie FibreKleer™ 4X™ z zastosowaniem glasjonomerów, fosforanu cynku lub cementów polikarboksylowych.