(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Formula 1

Uniwersalna masa osłaniająca do wszystkich stopów i ceramik tłoczonych

 

Formula 1 to wysoce efektywna fosfatowa masa osłaniająca zaprojektowana w celu zaspokojenia wszelkich wymagań przy odlewaniu metali oraz tłoczeniu porcelany. Posiada możliwości zarówno szybkiego, jak i standardowego wypalania, a także doskonałe właściwości zalewania i uwalniania modeli. Co więcej, Formuła 1 posiada duży zakres rozszerzalności i powierzchnię o najlepszej jakości spośród wszystkich mas dostępnych na rynku.

1. Przygotowanie modelu:

 • Przymocuj kanał wlewowy do modelu woskowego za pomocą, miękkiego, dobrze lepiącego się wosku.
 • Osadź model na podstawie.
 • Oczyść środkiem SMOOTHEX Wax Pattern Cleaner firmy Whip Mix. Delikatnie usuń z modelu powietrzem nadmiar środka czyszczącego.

 

2. Preparacja:

 • Jeśli używasz pierścienia metalowego, wyściel pierścień wykładziną ceramiczną lub papierową umieszczoną w odległości 6mm od każdego końca. (Nie zmocz wykładziny.)
 • Umieść pierścień na podstawie.

 

3. Mieszanie:
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, przechowuj i używaj proszku i płynu w temp. pokojowej (20°C - 25°C).

 • Przygotuj płyn w sugerowanej koncentracji; do rozcieńczenia zalecana jest woda destylowana.
 • Przepłucz naczynie wodą i strząśnij nadmiar. Używaj osobnych pojemników do mas fosfatowych i gipsowych.
 • Wlej odmierzony płyn do pojemnika. Dodaj proszek i mieszaj przez 15-20 sek.
 • Mieszaj mechanicznie w próżni przy niskiej prędkości obrotowej (350-600 obrotów/min.) przez 2 min. (120 sek.). Urządzenia o większej prędkości mieszania mogą wymagać skrócenia czasu mieszania (90 sek.).


Uwaga: Różne rodzaje mieszadeł i różne prędkości urządzeń mieszających mogą wymagać różnych czasów mieszania.

4. Wiązanie:

 • Odstaw na 15 min. w celu związania.
 • Obmyj model bieżącą wodą i przed wypalaniem usuń z powierzchni połysk.
 • Dla uzyskania najlepszych rezultatów, umieść w ogrzanym piecu w przeciągu 30 min. od zalewania.


Uwaga: Odlewy, które wiązały dłużej niż 12 godz. powinny zostać przed wypalaniem zwilżone poprzez zanurzenie ich w wodzie na 1-3 min.

5. Wypalanie:
Szybka technika (piec wstępnie ogrzany):

 • Umieść modele we wstępnie ogrzanym piecu w temp. zalecanej przez producenta stopu (do temp. najwyższej równej 925°C∗). Dla wyższych temperatur, umieść modele w temp. 925°C, a następnie podnoś temp. do temp. końcowej z prędkością 14-20°C/min.
 • Przetrzymaj w temp. końcowej przez 30 min. Dodaj 10 min. na każdy dodatkowy model.

 

Uwaga: Maksymalna temp. wstępnego ogrzania pieca przed umieszczeniem w nim pierścienia metalowego to 870°C.

Technika standardowa (zimny piec):

 • Umieść modele w piecu w temp. pokojowej. Ogrzej do pożądanej temp. z prędkością 14-20°C/min.
 • Przetrzymaj w temp. końcowej przez 30 min. Dodaj 10 min. na każdy dodatkowy model.


6. Odlewanie (stopu):

 • Natychmiast po wyjęciu z pieca wykonaj odlew, postępując zgodnie z zaleceniami producenta stopu.


Tłoczenie (porcelany tłoczone):

 • Tłocz, postępując zgodnie z zaleceniami producenta porcelany.
 • Dla odbudów wymagających dwóch kanałów wlewowych, używaj form 200g.


7. Uwalnianie:

 • Pozwól, aby odlewy metalowe i wytłoczone modele porcelanowe całkowicie schłodziły się, zanim je uwolnisz


Uwaga:

 • Dla mieszanin o małej masie (poniżej 100g), zmniejszenie stosunku płyn/proszek do 2ml/100g zwiększy rozszerzalność i poprawi jakość powierzchni
 • Jeżeli otrzymali Państwo ciasne dopasowanie, należy zwiększyć koncentrację płynu. Jeśli używasz pierścienia metalowego, możesz również użyć podwójnej wykładziny.
 • Jeżeli otrzymali Państwo luźne dopasowanie, należy zmniejszyć koncentrację płynu lub temperaturę maksymalną.
 • Dla dużych modeli, zawierających kompleksowe obudowy lub plastikowe kanały wlewowe, odlewowe krążki ograniczające lub czapeczki, zalecana jest opisana powyżej technika dwuetapowego wypalania.
 • Zalecamy przechowywanie proszku i płynu Formuła 1 w temperaturze około 22-24°C. Chłodniejsze warunki przechowywania będą miały wpływ na reakcję egzotermiczną masy poprzez niestałą/niekontrolowaną rozszerzalność lub ciasne dopasowanie podczas odlewania. Z kolei przechowywanie w cieplejszych warunkach proszku i płynu (powyżej 25°C) może przyspieszać tężenie rozrobionej masy, powodując zniekształcenia w końcowym wycisku.
 • Stan sprzętu służącego do mieszania – stare, zużyte miski do mieszania powodują niejednolite zmieszanie się proszku i płynu, w wyniku czego masa rozszerza się w sposób niekontrolowany.
 • W przypadku mostów – technika szybka powinna kończyć się sukcesem przy pracach 3-6 punktów, biorąc pod uwagę, że cały wosk zostanie zużyty, nie będzie plastikowych wzorników, wlewów lub zbiorników. Większe formy odlewcze będą bardziej dokładne, jeżeli technicy użyją wolniejszego, kilku etapowego procesu wypalania (burnout). W każdej sytuacji, gdzie używane są plastikowe wzorniki/komponenty, jak i w przypadku pojedynczych punktów albo podbudowy pod mosty, zalecamy stosowanie metody wolnego wypalania.

 

Właściwości fizyczne

Proporcja płyn/ proszek 22ml/100g
Czas pracy 6-8 minut
Rozszerzalność wiązania 1,6%
Rozszerzalność termiczna 0,65%
Wytrzymałość na ściskanie 1.350 psi (9,2 MPa)