(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

Matchpost

Wkłady z włókna szklanego 
 
  • Idealnie dopasowane, dla lepszej retencji i wzmocnienia zrębu i korony.
  • Translucentne, przewodzą światło lampy polimeryzacyjnej.
  • Widoczne na zdjęciach rtg (2,0 mm Al (ISO 4049)
  • Moduł elastyczności zbliżony do zębiny, aby zapobiec złamaniu korzenia.
  • Mikro-retencyjna powierzchnia zapewnia świetne łączenie
  • Biokompatybilne i bezkorozyjne
  • Estetyczne